Stora ekonomiska svårigheter för kvinnliga pensionärer

Flertalet gånger ramlar en över saker som visar på vilket ojämställt samhället vi lever i. Som exempel den gången då vi uppmärksammade att kvinnor får högre ränta än män – trots att kvinnor ofta lånar både mindre och lägre summor. Och just ekonomisk jämställdhet är någonting som är viktigt att fokusera på. Det är självklart många som anser att det är viktigt att nå en jämställdhet även ekonomiskt, men det är långt ifrån alla som inser vilka stora problem som faktiskt finns. Ta exempelvis fattiga pensionär som är kvinnor, de har det mycket jobbigt.

I en rapport har man märkt en stor skillnad mellan män och kvinnors pensioner, gapet är större än löneskillnaderna och 52566-two-generationspensionärsorganisationerna tar nu strid för mer jämlika pensioner. För att visa vilken skillnad det kan vara: Den genomsnittliga Stockholmspensionären har en pension före skatt på cirka 19.000 kronor, men länets kvinnliga pensionärer får i snitt 6.633 mindre än männen.

Christina Tallberg, som är ordförande i PRO förklarar att många kvinnor har jobbat hela livet men ändå inte får en speciellt bra pension, bara för att de tagit hand om familj och barn i några år. De deltidsarbeten som kvinnor haft genom åren är den stora anledning till att det ser ut som det ser ut, och i hela landet är kvinnornas pensionärer 70 procent av männens.

Svårt för kvinnor utan relation

För de kvinnor som lever i en relation är det oftast inga problem att få ihop ekonomin, men ensamstående pensionärer kan i och med de ekonomiska problemen bland annat välja bort umgänge och i vissa fall även tvingas lämna sitt boende för att bo billigare. Förhoppningsvis lyckas pensionärsorganisationerna hantera problemet och tvinga regeringen att få fram en lösning. Kanske kan ensamstående kvinnor få ett bidrag? Det är viktigt att vi ställer upp för kvinnorna – även de som är äldre. Det är trots allt de som vi har att tacka för att kvinnorna i nästkommande generationer överhuvudtaget får jobba.